Një udhëzues për çelësat e kyçjes mbi qendër

Kapëse dhe kapëse janë projektuar për aplikimin e përkohshëm të forcës midis dy njësive.Këto pjesë gjenden në shumë industri dhe shpesh mund të gjenden në produkte të tilla si, sëndukët, dollapët, kutitë e veglave, kapakët, sirtarët, dyert, kutitë elektrike, mbylljet HVAC, ndër shumë të tjera.Për siguri të shtuar, disa modele kanë aftësinë për të shtuar një pajisje mbyllëse.

Karakteristikat dhe Përfitimet

Këto kapëse janë të disponueshme në një gamë të gjerë opsionesh për dorëzani me tela, duke përfshirë dorëzani të drejtë për forcën maksimale dhe mbajtëse të lakuara që përkulen për të kompensuar ndryshimin në montimin ose grupin e guarnicioneve.

  • Mekanizmi mbi qendër lejon mbyllje të sigurt bashkëplanare
  • Stilet e lidhjeve me tela të sheshta dhe të lakuar për forcë maksimale dhe rezistencë ndaj goditjeve
  • Stilet e montimit të fshehura ofrojnë një pamje të pastër të sipërfaqes

Çfarë është një shul me ndërrim

I njohur zakonisht si një lloj fiksuesi mekanik, shulat e kyçjes bashkojnë dy ose më shumë objekte dhe lejojnë ndarje të rregullt.Ata zakonisht angazhojnë një pjesë tjetër të harduerit në një sipërfaqe tjetër montimi.Në varësi të dizajnit dhe llojit të tyre, pajisja mund të njihet si goditje ose kapje.

Është një pjesë mekanike e harduerit e cila në pozicionin e kyçur siguron fiksim të sigurt të dy sipërfaqeve, paneleve ose objekteve dhe kur zhbllokohet lejon ndarjen.Komponentët kryesorë janë pllaka bazë me levë dhe lak të bashkangjitur dhe tjetra është pllaka kapëse.Tensioni krijohet pasi lathi të lidhet në pllakën e kapjes dhe leva të shtrëngohet poshtë.Tensioni lirohet kur doreza tërhiqet lart në pozicionin vertikal.

7sf45gh

Si funksionojnë kyçet e kyçeve
Parimi i funksionimit të kyçit të kyçjes është një sistem i kalibruar levash dhe strumbullarësh.Veprimi i ndërrimit ka një pikë kyçjeje mbi qendër;sapo të arrijë mbi pozicionin qendror, shulja është e kyçur mirë në vend.Nuk mund të zhvendoset ose zhbllokohet nëse nuk përdoret një forcë e caktuar për të tërhequr dorezën dhe për të kapërcyer kamerën.Procesi i zhbllokimit është i thjeshtë për shkak të levës së ofruar nga doreza.Sasia e fuqisë që nevojitet për të zhbllokuar shulën mund të ndryshohet duke rregulluar gjatësinë e lakut të vidës.

sinfg,lifg,mh

Vlerat maksimale të ngarkesës
Çelësat e kyçjes kanë përfitime të ndryshme për të ofruar.Duhet të merret parasysh përdorimi i plotë i produktit dhe funksionimi i sigurt me vlerat maksimale të ngarkesës.Çdo produkt është zhvilluar për një ngarkesë maksimale të caktuar dhe vlerat janë të specifikuara brenda çdo përshkrimi të produktit.Është e rëndësishme të respektohen vlerat e forcës në mënyrë që të mos tejkalohen vlerat maksimale të rezistencës në tërheqje.

Materiali & Finish
Është e rëndësishme të merret parasysh materiali dhe përfundimi i sipërfaqes edhe përpara se të zgjidhni dizajnin e produktit.Në varësi të mjedisit të aplikimit ku do të përdoret dhe stresit që do të marrë pasi të instalohet, duhet të keni parasysh llojet e ndryshme të çelikut.

  • Çeliku i veshur me zink
  • T304 çelik inox

Koha e postimit: Jan-06-2022